CMM Donations
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • March 12, 2022 - December 31, 2023
    3:00 pm - 9:00 pm


वर दिलेल्या ऑपशन्स नुसार तुम्ही डोनेशन्स करू शकता. शार्लट मराठी मंडळ ही संस्था (Non profit - 501(c)3) आहे त्यामुळे तुम्ही Income Tax file  करतेवेळी याचा उपयोग करू शकता.

सामाजिक कार्य म्हटले म्हणजे मदत हवीच!! बरेच व्यावसायिक मंडळाचे हितचिंतक आहेत.
मंडळाचा कार्यक्रम प्रायोजित करण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधावा ही विनंती.
Sponcers-02

 

About

Categories: