Archives
CMM 2021 Membership
cmm_membership_web

Event Phone: 704-941-7338


  • January 1, 2021 - December 31, 2021
    3:00 am - 12:00 pm

शार्लट मराठी मंडळ २०२१ सदस्य नोंदणी शार्लट मराठी मंडळ २०२१ सदस्यत्वाचे फायदे: १. कालनिर्णय २०२१ दिनदर्शिका २. वसंतोत्सव (Spring Festival) ३. एक व्यावसायिक नाटक/चित्रपट/गाण्याचा कार्यक्रम (ॲानलाईन/प्रत्यक्ष) ४. महिलांसाठी संक्रातीचं वाण ५. २०२१ साठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सभासदत्व ६. विविध कार्यक्रम सवलतीच्या दरात ७. मुलांसाठी स्पर्धा (STEAM etc.) ८. मुलांसाठी online विविध कार्यक्रम आणि बरचं काही… Note (more…)