संपर्क

 मंडळाच्या कार्यक्रमाची माहिती मिळविण्यासाठी खालील दुव्यांचा (लिंक्स) वापर करा:

दूरध्वनी (फोन/phone) +1 (704) 565-9237
इमेल (email) csmmonline@gmail.com

like2 email

प्रायोजक

सामाजिक कार्य म्हटले म्हणजे मदत हवीच!!!!! बरेच व्यावसायिक मंडळाचे हितचिंतक आहेत.

मंडळाचा कार्यक्रम प्रायोजित करण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधावा ही विनंती.

sponcers